Tại sao có nhiều quốc gia lại có tên gọi kết thúc bằng cụm “-stan”?

17/09/2012 · 0 comments - 2,972 views

in Du lịch,Lịch sử,Ngôn ngữ

Bạn có thể kể tên một loạt quốc gia có tên gọi kết thúc bằng cụm “-stan” (ví dụ như Kazakhstan, Afghanistan hay Uzbekistan…) Đặc điểm của các quốc gia này đều nằm trong khối các quốc gia sử dụng ngữ hệ PIE (Proto-Indo-European). Trong ngữ hệ cổ này, “-stan” (stā- hay stand) có nhiều ý nghĩa tương tự nhau và cùng chỉ tới việc “chủ quyền”, “đất sinh sống” …

Do vậy, Afghanistan mang ý nghĩa “Đất của người Afghans”. Từ Afghan lại có ý nghĩa lịch sử trỏ tới người Pashtun. Kazakhstan mang ý nghĩa “Đất của người Kazakhs.” (Kazakh trong tiếng Thổ có nghĩa là “độc lập”) Kyrgyzstan mang ý nghĩa “Đất của người Kyrgyz.” và tương tự vậy với các quốc gia khác có tên kết thúc bằng cụm “-stan”. 

Previous post:

Next post: