Tại sao lại phải co chân mới nhảy lên được

17/07/2012 · 2 comments - 2,232 views

in Vật lý

Trong tình trạng bình thường, sự chuyển động của vật thể đều tuân theo quy luật khách quan nhất định. Newton trong 3 định luật của mình đã khẳng định rất rõ điều này và định luật 3 của Newton cho chúng ta biết : khi vật thể A tác dụng lên vật thể B một lực nhất định thì vật thể B cũng sẽ đồng thời tác động lại vật thể A một phản lực. Độ lớn của lực tác dụng và phản lực là bằng nhau nhưng ngược chiều nhau và cùng nằm trên một đường thẳng. Ví dụ, khi vỗ tay, tay trái tác động một lực vào tay phải thì phải đồng thời cũng tác động ngược lại vào tay trái một lực tương đương.

Jump 3

Nếu chúng ta muốn nhảy lên từ mặt đất hoặc một mặt phẳng nào đó, tất nhiên chúng ta cần phải có lực tác động từ mặt đất hoặc mặt phẳng đó lên người chúng ta. Do vậy, trước hết chúng ta phải tác động vào mặt đất một lực bằng cách co chân lại, duỗi bắp chân ra và thực hiện động tác nhảy (~ tác động lực vào mặt đất). Khi đó, do lực từ bắp chân tác động vào mặt đất khiến mặt đất tạo ra phản lực ngược trở lại lên cơ thể chúng ta và khiến cơ thể chúng ta rời khỏi mặt đất (nhảy lên). Lực từ bắp chân càng lớn thì phản lực càng mạnh và khiến chúng ta nhảy càng cao. Nếu chúng ta không co chân lại, cơ bắp chân không thể nào sinh ra được lực tác dụng với mặt đất và mặt đất không tạo được phản lực lên cơ thể chúng ta thì không ai có thể nhảy được cả. Tương tự, khi con thuyền rời bến, người chèo thuyền dùng gậy chống vào bờ và lợi dụng phản lực từ bờ, lực dùng càng lớn thì con thuyền sẽ lại càng xa bờ.

(pix courtesy of Tom’s foto – Under Creative Commons License) 

Previous post:

Next post: