Chữ ‘J’ là chữ cái cuối cùng được thêm vào bảng chữ cái

01/06/2012 · 0 comments - 1,587 views

in Ngôn ngữ,Vui

Bạn đã bao giờ từng tự hỏi mình tại sao trong bảng chữ cái tiếng Anh lại có hai chữ “i” và “j” giống nhau và đứng cạnh nhau hay chưa? Trên thực tế, chữ “j’ là một biến thể được “vẽ thêm cho đẹp” từ chữ “i”. Hai chữ cái này đã từng được dùng chung và thay thế cho nhau trong các văn bản cổ. Một trong những từ hay gặp là “hallelujah” hiện tại cũng xuất phát từ chữ “halleluiah” trước đây.

Alphabet 03

Khi hệ đếm La Mã xuất hiện (với các chữ số như I,V,X…), chữ J cũng đã được dùng khá nhiều. Ví dụ số 13 thường được viết cách điệu là XIIJ thay vì XIII. Tuy vậy, phải tới năm 1524, một nhà ngữ pháp người Ý thời Phục Hưng có tên Gian Giorgio Trissino đã quyết định tách biệt hẳn hai chữ cái này ra bằng hai cách phát âm khác nhau (ví dụ như chữ j trong từ ‘jam’, tiếng Anh). Từ lúc này, ‘j’ mới bắt đầu được công nhận trong bảng chữ cái. Rất hài hước, tên đầy đủ của Trissino – người đưa chữ ‘j’ vào bảng chữ cái có tới 5 chữ ‘i’ mà lại không có bất cứ chữ ‘j’ nào.

 

(pix courtesy of Leo Reynolds – Under Creative Commons License) 

Previous post:

Next post: