Chữ viết tắt Rx sau tên thuốc có nghĩa là gì?

02/03/2012 · 0 comments - 2,770 views

in Y tế

fp060108a-08

, hay đôi khi còn được viết là “Rx” là từ viết tắt của một chữ trong tiếng Latin có nghĩa là “recipe/recipere” – đơn thuốc, uống thuốc …. Từ này được sử dụng từ thời điểm xa xưa khi mà tất cả châu Âu còn sử dụng tiếng Latin, các đơn thuốc của bác sỹ thường bắt đầu bằng từ này (℞) kèm theo ghi chú cụ thể xem thuốc nào uống vào lúc nào với liều lượng bao nhiêu. Các nhà thuốc sau đó cũng sử dụng ký tự này để chỉ các hướng dẫn cần thiết cho các loại thuốc đóng hộp. Nếu mua về và sử dụng đúng theo hướng dẫn thì người mua sẽ không bị thiệt hại về sức khỏe, thậm chí là tính mạng.

Có một vài người nhầm ℞ với R. Nếu chữ R được viết không thì thường là viết tắt của Registered – có nghĩa là đã được đăng ký, đã được bảo hộ về mặt công thức/hình ảnh…

(pix courtesy of fontplaydotcom – Under Creative Commons License)

 

Previous post:

Next post: