Tên gọi taxi được xuất phát từ đâu?

08/02/2012 · 0 comments - 1,270 views

in Du lịch,Ô tô

Yellow cabs of Kolkata

Tên gọi ‘taxi’ được viết tắt từ ‘taxicab’. Từ này lại được ghép từ hai từ tiếng Anh là ‘taximeter’ và ‘cabriolet’. Taxi chạy theo đồng hồ tính km (taximeter) được phát minh vào năm 1891. Trong khi đó, ‘cabriolet’ được dùng để chỉ xe ngựa hạng nhẹ với một ngựa hai bánh chở được hai người. Cabriolet được sử dụng khá phổ biến tại châu Âu vào thế kỷ XVIII để thay thế cho các loại xe ngựa có kích thước cồng kềnh hơn.

Từ ‘taximeter’ lại được lấy từ chữ ‘taxa’ (có nghĩa là thuế trong tiếng Latin). Văn bản sử dụng chữ taxicab đầu tiên trên thế giới xuất hiện vào tháng 3 năm 1907 tại London.

 (pix courtesy of ePi.Longo – Under Creative Commons License) 

Previous post:

Next post: