Phổi của chim hoạt động như động cơ phản lực

03/02/2012 · 1 comment - 1,542 views

in Sinh vật

Hệ hô hấp của chim hoạt động tương đối khác so với các loài động vật có xương sống. Phổi của chúng hoạt động y như động cơ phản lực, có nghĩa là chúng có thể lấy không khí vào từ một đường và đẩy khí thải ra theo đường khác. Chính cách thức này giúp chim có thể đốt đủ năng lượng để bay. Trong khi đó, phổi của con người không cho phép chúng ta có đủ oxy để có thể thực hiện các hoạt động mạnh như vậy.

Phổi của chim cũng có một vai trò vô cùng quan trọng trong việc điều hòa nhiệt độ cơ thể. Cách thức vận hành trong phổi của chim khiến chúng có thể tách dòng được không khí đi ra/đi vào, giúp chúng có thể hấp thụ được lượng oxy nhiều nhất vào cơ thể. Trong khi đó, phổi của con người chỉ có một đường duy nhất để không khí đi ra/đi vào nên nhiều khi chúng ta đã hít ngược trở lại cả không khí mà chúng ta định thở ra. Để rõ hơn về cách thức hoạt động khá thú vị này, bạn có thể xem video dưới đây :

 

Previous post:

Next post: