Ngựa không thể nôn được do cấu tạo của hệ tiêu hóa

16/01/2012 · 0 comments - 2,079 views

in Ăn uống,Sinh vật,Sức khỏe

El potro

Thông thường, nếu con người ăn phải một thứ gì đó mà hệ tiêu hóa không yêu thích lắm, cơ thể sẽ có phản ứng với thứ đó và đơn giản nhất là chúng ta sẽ … nôn ra ngoài, nôn bằng sạch cho tới khi cơ thể không còn phản ứng nữa thì thôi. Tuy nhiên, ngựa không có được ‘hạnh phúc’ này. Do cấu tạo thực quản + cơ nối giữa thực quản với dạ dày hoạt động như van một chiều nên ngựa không thể làm được như con người. Nếu ăn phải thức ăn gì đó không tốt cho cơ thể, ngựa cũng đành phải chờ đợi tới sự giúp đỡ của dạ dày để tiêu hóa cho hết số thức ăn này.

(pix courtesy of Eduardo Amorim – Under Creative Commons License) 

Previous post:

Next post: