Canada có nhiều hồ nước hơn tổng số lượng hồ nước tại các địa điểm khác trên Trái Đất

27/12/2011 · 0 comments - 2,605 views

in Địa lý

Đất nước Canada không chỉ có rất nhiều hồ mà họ còn có nhiều hồ tự nhiên với diện tích lớn. Theo thống kê, có tới hơn 550 hồ ở Canada có diện tích trên 100km2, hơn 31.000 hồ có diện tích lớn hơn 3km2. Diện tích Canada có tới 9% là hồ nước, chiếm 60% số lượng hồ nước trên thế giới.

The North Arm of Great Slave Lake

Trong khi đó, làm một phép so sánh đơn giản thì hồ lớn nhất tại Hà Nội là hồ Tây chỉ có diện tích bề mặt là 5.4 km2. Một số các quốc gia trên thế giới ví dụ như Phần Lan đã tự gọi mình là The Land of Thousand Lakes (trên thực tế là Phần Lan có hơn 188.000 hồ nước với 60.000 hồ có diện tích lớn) hay bang Minnesota gọi mình là The Land of Ten Thousand Lakes nhưng tất cả đều thua Canada.

Hồ tự nhiên lớn nhất trên thế giới là biển hồ Caspian với diện tích 371.000 km2, xấp xỉ với diện tích trên đất liền của Việt Nam. Trong khi đó, hồ nổi tiếng nhất ở Canada là hồ Great Slave có độ sâu 614m, là hồ sâu nhất Bắc Mỹ và là một trong mười hồ sâu nhất trên thế giới.

(pix courtesy of buck82 – Under Creative Commons License) 

Previous post:

Next post: