Cá trong hồ có bị chết nếu sét đánh xuống hồ hay không?

07/12/2011 · 0 comments - 1,706 views

in Sinh vật,Vật lý

Hapy Birthday Nikola Tesla

Khi có một luồng điện được phóng xuống hồ (ví dụ như sét) và chạm vào mặt nước, điện sẽ được phân tán ra vô vàn hướng khác nhau chứ không còn tập trung nữa. Do vậy, cá trong hồ chỉ có thể bị chết nếu chúng bị sét đánh trực tiếp vào người hoặc ở rất gần khu vực bị sét đánh. Còn lại, các con cá khác trong hồ ở xa khu vực bị sét đánh khó có thể bị thương hoặc bị giết bởi lý do này.

Tuy vậy, sét thường mang theo một nguồn năng lượng rất lớn. Khi sét đánh xuống nước, chúng có thể làm thay đổi nhiệt độ của nước xung quanh khu vực bị sét đánh (trong khoảng 10m). Do vậy, cá có thể không bị ảnh hưởng bởi nguồn điện thì lại có thể bị ảnh hưởng do nhiệt độ tăng lên một cách đột ngột.

Tại các vùng sông nước của Việt Nam thời gian vừa qua có một cách đánh cá gây thiệt hại lớn cho môi trường : đánh cá bằng xung điện. Đây là một cách làm vô cùng có hại, sử dụng xung điện để làm cá ở gần bị choáng. Cách làm này sẽ khiến cá bị chết hàng loạt, bao gồm cả cá lớn và cá con dẫn tới cá sẽ bị tận diệt. Đồng thời, các loài sinh vật khác không phải cá có thể cũng bị xung điện giết chết.

(pix courtesy of lrargerich – Under Creative Commons License) 

Previous post:

Next post: