Top 10 đám cưới ngắn nhất trong lịch sử Hollywood

22/11/2011 · 0 comments - 551 views

in Người nổi tiếng

1.Kim Kardashian và Kris Humphries – 72 ngày

2.Britney Spears và Jason Alexander – 55 giờ

3.Dennis Rodman và Carmen Electra – 9 ngày

4.Mario Lopez và Ali Landry – 18 ngày

5.Nicolas Cage and Lisa Marie Presley – 107 ngày

6.Renée Zellweger và Kenny Chesney – 225 ngày

7.Pamela Anderson và Kid Rock – 122 ngày

8.Drew Barrymore and Tom Green – 163 ngày

9.Jennifer Lopez và Cris Judd – 218 ngày

10.Elizabeth Taylor và Conrad “Nicky” Hilton – 205 ngày 

Previous post:

Next post: