LOL : Laugh Out Loud hay là Love Out Loud?

16/11/2011 · 0 comments - 9,982 views

in Internet,Ngôn ngữ

baavla, the charmer

Đầu năm 2011, từ điển Oxford, một trong những cuốn từ điển lâu đời và có uy tín nhất nước Anh đã thêm 3 từ : LOL, OMG và biểu tượng ♥ vào từ điển tiếng Anh của mình.  LOL được sử dụng rất nhiều trong ngôn ngữ Internet (Chat, Blog, Comment trên các forum, mạng xã hội…) và có ý nghĩa ban đầu là “Laughing Out Loud” hay là “Laugh Out Loud”, thể hiện việc người gõ ký tự này đang cười lớn. Việc LOL được sử dụng từ năm 1980 nhưng cho tới năm 2011 mới được công nhận trong hệ thống ngôn ngữ chính thức cho thấy hai điều : sự biến đổi nhanh chóng của ngôn ngữ trong thời đại Internet và việc xã hội nói chung đã khó khăn để chấp nhận sự biến đổi này như thế nào.

Ngoài Laugh Out Loud, LOL còn là từ viết tắt của khá nhiều các cụm từ khác như :

  • Love Out Loud
  • Lots Of Love
  • Lots Of Laugh
  • Lots Of Luck
  • Loads Of Love
  • List Of Lists
  • Live Out Loud
  • Land Of Lemon
  • Liar Or Lies
Ngoài ra, LOL cũng có các biến thể như LOLz, LULz, LMAO (Laughing my ass off), ROFL (Rolling on the floor laughing) … Ở Việt Nam, gần đây cuốn sách Sát thủ đầu mưng mủ của tác giả Thành Phong nói về ngôn ngữ hiện đại của giới trẻ cũng đã vấp phải những phản ứng khá trái ngược của các nhà quản lý và người sử dụng Internet.
(pix courtesy of nandadevieast – Under Creative Commons License)

 

Previous post:

Next post: