Tại sao hơi nước thoát ra trong quá trình đun sôi lại nóng hơn nước sôi rất nhiều?

03/11/2011 · 1 comment - 10,123 views

in Vật lý

Champagne Pool, New Zealand

Champagne Pool is a prominent geothermal feature within the Wai-O-Tapu geothermal area in the Waikato region of the North Island of New Zealand. The deep geothermal water below Champagne Pool is of the order of 260 °C (500 °F) but water temperature within the pool is maintained at 73 °C (163 °F) to 75 °C (167 °F) by losing heat to the atmosphere. (Wikipedia)

Để thay đổi từ dạng rắn sang dạng lỏng, từ dạng lỏng sang dạng khí … thì bất cứ vật liệu nào cũng cần có năng lượng nhất định để chuyển hóa. Nếu không có năng lượng, vật không thể chuyển hóa từ rắn sang lỏng hay từ lỏng sang khí được. Năng lượng có thể lấy được thông qua nhiệt lượng đến từ tự nhiên (ví dụ ánh nắng mặt trời có thể làm bay hơi nước) hoặc tới từ việc con người chủ động cung cấp năng lượng thông qua bếp, ấm đun, lò nung …

Ví dụ, một gram nước tại 00C sẽ biến thành một cục đá. Năng lượng cần thiết để 1 gram nước đá chuyển thành dạng lỏng là 100 calories và nước chảy ra sẽ bắt đầu sôi. Tuy vậy, nếu muốn biến nước sôi thành hơi nước thì chúng ta phải cần tới 540 calories, lớn hơn 5 lần so với việc chuyển 1 gram nước đá thành dạng lỏng. Lý do cho việc cần nhiều năng lượng tới vậy là do lực hút giữa các phân tử nước với nhau. Các phân tử nước ở dạng lỏng, bền vững. Nếu muốn tách các phân tử này ra ngoài, chúng ta cần nhiều năng lượng để có thể phá vỡ được lực hút này. Chính bởi vậy, nước sôi ở nhiệt độ 100oC nhưng hơi nước ở trong bình đun sôi sẽ có nhiệt độ lên tới 370oC. Chúng ta có thể để ý rằng trong khi đun nước thì từ lúc nước bắt đầu sủi tăm cho tới khi nước sôi và bốc hơi ngùn ngụt cũng cần một khoảng thời gian không hề nhanh, chính là bởi vì nước cần hấp thụ đủ nhiệt lượng từ bếp để phá vỡ sức hút giữa các phân từ với nhau và chuyển thành dạng hơi.

(pix courtesy of Christopher Chan – Under Creative Commons License) 

  • Hoangngocha678

    mot kien thuc moi……….kan de tre xa hoi nuoc

Previous post:

Next post: