Vẹt khi nhái lại tiếng người và các tiếng động khác có hiểu nó đang nói gì không?

25/10/2011 · 0 comments - 1,814 views

in Sinh vật

Các nhà tự nhiên học tin rằng vẹt Amazon và các chú vẹt xám châu Phi có thể hiểu được một vài từ mà chúng bắt chước nhưng hầu hết các con vẹt còn lại thì không thể hiểu được chúng đang nói gì. Sự thật là loài vẹt có một đôi tai rất tốt và một cái đầu rất thông minh nên chúng có khả năng xử lý âm thanh mà chúng tiếp nhận được hàng ngày rất tốt. Sau khi xử lý và phân tách các âm thanh khác nhau, vẹt có khả năng tái tạo lại rất nhiều loại âm thanh mà chúng nghe được thông qua lưỡi và vòm họng, trong đó bao gồm cả tiếng người. Tuy vậy, vẹt chỉ đơn giản là nhái lại (cho vui?) chứ còn chúng không thể hiểu được ý nghĩa của câu nói đó.

Wait for your turn...

Nếu một ai đó tin rằng loài vẹt có thể hiểu được chúng đang nói gì (giống như chú vẹt trong phim hoạt hình Rio) thì loài vẹt giờ đây chắc đã phải tiến hóa lên một ngưỡng rất xa (~ với con người). Tuy vậy, nghiên cứu chỉ ra rằng loài vẹt chỉ đơn giản nhắc lại tiếng người/tiếng động mà chúng được/phải nghe quá nhiều lần mà thôi. Quá trình này không khác gì so với quá trình khi chúng ta bắt chước để nhắc lại một vài câu tiếng ngoại quốc mà chúng ta không thể hiểu được ý nghĩa của câu nói đó là gì.

(pix courtesy of Swamibu – Under Creative Commons License) 

Previous post:

Next post: