Đàn ông khi tiếp xúc với phim/hình ảnh 18+ có đầy đủ hai giới sẽ có tinh trùng chất lượng tốt hơn

11/10/2011 · 0 comments - 6,598 views

in Phim ảnh,Sức khỏe,Điện thoại

Nghe cứ như là các nghiên cứu để tham dự giải Ig Nobel nhưng quả thật theo một nghiên cứu gần đây thì tinh trùng của đàn ông sẽ có chất lượng tốt hơn nếu người đó tiếp xúc với phim/hình ảnh 18+ có đầy đủ cả hai giới so với chỉ xem phim/ảnh chỉ có một mình phái nữ ở trong đó.

Shooting a funny and sexy clip

Nghiên cứu này được thực hiện bởi nhóm của Leigh Simmons, Đại học Tây Úc (University of Western Australia), Perth. Nhóm này chỉ ra rằng khi đàn ông quan sát thấy có một phụ nữ hấp dẫn đi với bạn tình của mình, tinh trùng trong người đàn ông đang quan sát này sẽ có chất lượng tốt hơn do có tính cạnh tranh sinh tồn bảo vệ nòi giống nhiều hơn. Nhóm của Leigh Simmons cũng cho rằng trong các phòng thí nghiệm, trước khi lấy tinh trùng của người đàn ông làm xét nghiệm thì nên cho họ xem phim/hình ảnh có xuất hiện cả hai phái thay vì xem ảnh gợi cảm của phái nữ như ở trước đây. Kết luận gây tranh cãi này cũng đúng ở ngoài đời thường. Tuy vậy, đây không phải là cách mà bất cứ ai thuộc phái nữ cũng cảm thấy dễ chịu với nó.

Nghiên cứu được đăng tải trên nhiều tạp chí khoa học có uy tín này (ví dụ Nature) cũng đưa ra kết luận rằng điện thoại để ở gần đàn ông trong một thời gian dài sẽ làm giảm chất lượng của tinh trùng. Tuy vậy, đây là một kết luận còn phải nghiên cứu thêm bởi nó không phải là trọng tâm chính của nghiên cứu.

(pix courtesy of ePi.Longo – Under Creative Commons License) 

Previous post:

Next post: