Những từ chỉ mùa thu trong tiếng Anh (fall, autumn) có xuất xứ như thế nào?

26/09/2011 · 1 comment - 11,669 views

in Ngôn ngữ

Đầu tiên, mùa thu trong tiếng cổ được gọi là mùa thu hoạch (harvest) bởi tháng 8 cho tới tháng 11 sẽ là khoảng thời gian nông dân thu hoạch mùa màng trước khi mùa đông lạnh giá tới. Tuy vậy, cho tới thế kỷ XVII, nông dân bắt đầu dần dần chuyển vào trong các thành phố lớn hơn, công nghệ phát triển và không phải ai cũng làm nông nghiệp nữa. Lúc này, người Anh bắt đầu sử dụng cụm từ “mùa lá rụng” (fall of the leaf) để chỉ mùa thu, mùa mà hầu hết lá cây đều rụng. Từ “fall” xuất phát từ từ tiếng Anh cổ feallan có nghĩa là “to fall or to die”. Sau đó, cụm từ “mùa lá rụng” đã được rút gọn xuống thành “fall” và người ta bắt đầu gọi mùa thu là “fall” vào thế kỷ XVII.

The Gentle Grasses of New Zealand

Có một điều đáng ngạc nhiên là cho tới giờ vẫn không ai biết tại sao mùa thu cũng được gọi là Autumn (có thể xuất phát từ tiếng Pháp cổ hoặc tiếng Latin cổ). Từ này được sử dụng khá phổ biến trong các vở kịch của Shakespeare, ví dụ như trong vở Giấc mộng đêm hè (Midsummer Night’s Dream) có một nhân vật đã tả chu kỳ 4 mùa trong năm như sau “The spring, the summer, the childing autumn, angry winter.”

Khi tiếng Anh được mang tới Mỹ và lan ra ngoài thế giới, cách dùng từ chỉ mùa thu cũng bị phân chia. Người Anh không khoái sử dụng từ “Fall” mà chỉ thường hay sử dụng từ “Autumn” trong khi người Mỹ lại khoái sử dụng từ “Fall” để chỉ mùa thu.

(pix courtesy of Stuck in Customs – Under Creative Commons License) 

  • HaiLeVu

    có thể do Anh ảnh hưởng từ Pháp, trong tiếng Pháp, mùa thu là l’autumn mà.

Previous post:

Next post: