Trong 25 năm, Thành Cát Tư Hãn chiếm được nhiều đất hơn đế chế La Mã làm được trong 400 năm!!!

23/09/2011 · 0 comments - 3,983 views

in Chiến tranh,Người nổi tiếng

Ở tại thời đỉnh điểm của mình, đế chế của Thành Cát Tư Hãn (Genghis Khan) là đế chế lớn nhất (tính về số lượng đất chiếm được) trong lịch sử. Tổng số lượng đất đai của đế chế này lên tới 22% diện tích Trái Đất (~35 triệu km2), lớn hơn toàn bộ diện tích của châu Phi, gấp 4 lần diện tích mà La Mã chiếm được trong vòng 200 năm đỉnh điểm của mình. Đế chế Mông Cổ này đã vươn ra cả đông Âu, khối Trung Đông và chỉ dừng bước trước … Việt Nam. Để đọc thêm thông tin về ba lần chống quân Nguyên Mông của nhân dân Đại Việt, bạn có thể đọc bài viết trên Wikipedia về vấn đề này tại đây.

Ngoài tài năng thiên bẩm của mình, Thành Cát Tư Hãn còn sống khá thọ (65 tuổi) so với những vị vua khác cùng thời. Do vậy, đế chế của ông phát triển tương đối bền vững, có đủ thời gian để tích lũy kinh nghiệm, của cải và tìm được người kế cận. Trong khi đó, Alexander Đại Đế chỉ sống tới năm 33 tuổi và sau khi ông này mất, đội quân Macedonia đã như rắn mất đầu và dễ dàng bị tan rã. Ngày nay, người ta vẫn còn tranh cãi về sự ảnh hưởng, công/tội của đội quân này do họ đã giết quá nhiều người + các nền văn hóa khác nhau. Bù lại, đế chế của Thành Cát Tư Hãn đã có công trong việc khuyến khích giao lưu thương mại giữa các vùng xa nhau về địa lý (con đường tơ lụa), chấp nhận nhiều loại tôn giáo khác nhau, tạo ra hệ thống bưu chính đầu tiên trên thế giới, mang bàn tính + la bàn tới cho người châu Á, thuốc nổ + thuốc súng cho người châu Âu … 

Previous post:

Next post: