Con người có những điểm gì vượt trội so với các loài động vật khác?

14/09/2011 · 0 comments - 8,430 views

in Sinh vật,Tâm lý

Đây có lẽ là một trong những câu hỏi lớn nung nấu trong tâm trí của con người trong suốt chiều dài lịch sử phát triển. Khi khoa học càng phát triển, triết học càng phát triển, người ta càng suy nghĩ nhiều hơn về việc tại sao mình là bá chủ thế giới, tại sao mình có thể làm điều này điều kia, điều gì khiến cho mình trở nên siêu việt như vậy… Lối suy nghĩ này nhiều lúc đã mang tới những ý tưởng thiếu tích cực, gây hại cho toàn bộ con người và thế giới nói chung, khi một vài người nghĩ rằng mình là siêu nhân (ví dụ Hitle) có quyền quyết định vận mệnh của những người khác. Nói rộng hơn, việc con người coi mình là siêu việt và cho phép quyền giết hại các sinh vật khác, phá hoại tự nhiên … cũng nằm trong dòng suy nghĩ thiếu tích cực này.

Creative independence

Charles Darwin có lẽ là người đầu tiên có một câu trả lời tỉnh táo và khoa học về vấn đề này. Ông cho rằng con người không khác nhiều so với các loài sinh vật khác, chỉ là do chúng ta là kết quả cuối cùng (cho tới hiện nay) của quá trình tiến hóa nên chúng ta thông minh hơn. Các nhà khoa học khác đã làm rõ ý này và chỉ ra 4 điểm sau có thể coi là điểm vượt trội của con người so với các loài vật khác :

1.Con người có khả năng tạo ra vô số từ ngữ và ý tưởng. Chúng ta làm điều này qua hai cách – đệ quy và kết hợp. Phương pháp đệ quy giúp chúng ta tạo ra cái mới từ việc suy luận dựa trên những cái cũ gần giống nó. Trong khi đó, phương pháp kết hợp cho phép kết hợp nhiều thành phần khác nhau để tạo ra thành phần mới.

2.Con người có khả năng kết hợp pha tạp không giới hạn các lĩnh vực khác nhau.

3.Con người có khả năng ngôn ngữ hóa những suy nghĩ của mình. Con người có thể sử dụng các ký tự hoặc hình ảnh để mã hóa những gì mình nhìn thấy và suy nghĩ.

4.Con người có khả năng suy nghĩ trừu tượng. Khả năng trừu tượng hóa là một khả năng rất quan trọng, bổ khuyết cho các suy nghĩ chỉ liên quan tới hiện thực và giúp con người vượt xa ra khỏi hiện thực, khỏi những gì mình nhìn thấy, cảm nhận thấy.

Không phải 4 điểm trên không xuất hiện đâu đó dưới dạng đơn giản ở một số loài động vật nhưng chỉ ở con người thì cả 4 điểm này mới được phát triển vượt trội, kết hợp hài hòa với nhau, làm cho vốn tri thức của con người ngày càng được tích lũy vượt xa các loài động vật khác.

(pix courtesy of nattu – Under Creative Commons License) 

Previous post:

Next post: