Top 10 quảng cáo bia được ưa thích nhất trên thế giới

20/08/2011 · 0 comments - 2,105 views

in Ăn uống

1.”9/11″ của Budweiser – làm sau sự kiện 9/11

2.”Walk-In Fridge” của Heineken – quảng cáo này cũng được phát tại Việt Nam

3.”Men With Talent” của Heineken – một quảng cáo ăn theo “Walk-In Fridge” nhưng không hề kém sáng tạo

4.”Hipotesis” của Quilmes – một hãng bia của Argentina

5.”The Android Galaxy Tour” (còn được gọi là “The Entrance”) của Heineken

6.”Swear Jar” của Budweiser

7.”Pabst Blue Ribbon Commercial” – của Pabst Blue Ribbon

8.”Wassup” – Budweiser

9.”Most Epic Beer Commercial Ever” – Hahn Super Dry

10.”Clydesdales Donkey” – Budweiser

 

Previous post:

Next post: