Nam Phi là quốc gia duy nhất trên thế giới có 3 thủ đô khác nhau

02/08/2011 · 0 comments - 10,776 views

in Địa lý

cape town world

Ba thành phố thủ đô của Nam Phi là Pretoria, Cape Town và Bloemfontein. Mỗi thành phố trong ba thành phố này lại đại diện cho một nhánh chính quyền khác nhau đã và đang tồn tại ở Nam Phi. Pretoria là thành phố nơi tổng thống ở và cũng là trung tâm điều hành của đất nước. Cape Town là thủ đô lập pháp nơi Quốc Hội thường xuyên nhóm họp tại đây. Trong khi đó, Bloemfontein lại là thủ đô hành pháp, nơi có Tòa án Tối cao. Trong quá khứ, Pretoria đã từng là thủ đô của chế độ Apartheid. Trong khi đó, Cape Town lại là quê nhà của khá nhiều lãnh tụ chống chủ nghĩa Apartheid.

Không phải chỉ có Nam Phi là quốc gia duy nhất có nhiều thủ đô. Các quốc gia xung quanh Việt Nam như Malaysia, Myanmar, Sri Lanka đều có thủ đô cũ và mới còn Philippines thì tự phong cho mỗi thành phố của mình là một thủ đô (về mùa hè, mùa đông…) Tuy vậy, chỉ duy nhất có Nam Phi là có tới ba thủ đô khác nhau và có các tổ chức quan trọng nhất của quốc gia phân tán tại 3 thành phố này.

(pix courtesy of *betenoir* – Under Creative Commons License) 

Previous post:

Next post: