Ong phải lấy mật từ bao nhiêu bông hoa để sản xuất ra được 1kg mật ong?

29/07/2011 · 0 comments - 864 views

in Sinh vật

Hiện nay trên thế giới ước tính có hơn 20.000 loài ong khác nhau. Hầu hết các loài ong này đều sống trong một tổ lớn chứa rất nhiều ong chứ không sống đơn lẻ. Mỗi tổ ong thường có một ong chúa, vài chục ngàn ong thợ, vài trăm ong đực (các ong đực không đi lấy mật mà chỉ có nhiệm vụ giao phối với ong chúa) . Ong chúa là con o­ng cái duy nhất có quyền đẻ trứng trong đàn o­ng, dài và to hơn các o­ng đực,ong thợ, cánh ngắn hơn thân, có nhiệm vụ đẻ trứng nhưng không làm ra mật, o­ng chúa nở từ một cái trứng như các trứng khác, nhưng ấu trùng được nuôi bắng thứ “sữa o­ng chúa” đặc biệt rất bổ, chứa trong một ổ riêng.

Bee Catch!

Ong thợ có nhiệm vụ đi lấy mật từ các bông hoa. Trung bình mỗi con ong thợ sẽ đi thực hiện chu trình đi lấy mật – quay về tổ khoảng 10 lần một ngày, mỗi lần thăm viếng xấp xỉ 1000 bông hoa. Để lấy được 1kg mật ong, ong sẽ phải thăm viếng xấp xỉ 65 triệu bông hoa (!) tức là tương đương với 65.000 lần đi lấy mật – quay về tổ. Quả thật để làm ra được 1kg mật ong thì ong phải thực hiện một cuộc chạy đua marathon tương đối vất vả. Có lẽ cũng vì làm việc vất vả như vậy nên tuổi của ong thợ thường chỉ ~ 30 tới 50 ngày.

(pix courtesy of Danny Perez – Under Creative Commons License) 

Previous post:

Next post: