Tại sao ký tự ‘X’ thường được sử dụng để chỉ biến số trong các môn khoa học nói chung?

20/07/2011 · 0 comments - 1,507 views

in Toán học

Trong môn đại số, ký tự ‘x’ thường được sử dụng để chỉ biến số, chỉ đại lượng chưa biết. Không chỉ riêng số học mà khi bạn học các môn Toán học nâng cao + các môn khoa học tự nhiên nói chung như Vật lý hay Hóa học thì ‘x’ cũng được sử dụng để chỉ biến số. Thậm chí X-rays (tia X) hay Malcolm X (nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ gốc Phi) cũng sử dụng ký tự ‘x’ với ý nghĩa không biết/chưa biết trong tên của mình.

Ý nghĩa này của ký tự ‘x’ được xuất phát từ tiếng Ả-rập với từ để chỉ sự vật, đồ vật (thing/šay’). Trong các văn bản cổ đại (Al-Jabr), một văn bản viết tay được viết tại thành Baghdad vào năm 820 đã chỉ ra các nguyên tắc cơ bản nhất của đại số với các phương trình và biến số. Một trong những phương trình lúc đó được mô tả bằng lời như sau “3 lần của một vật/biến số bằng 15″, vậy thì biến số đó sẽ có giá trị là 5.

Sau khi môn đại số cơ bản này (Al-Jabr -> Algebra) được truyền bá vào Tây Ban Nha cùng với đạo Hồi, biến số  thing/šay’ đã được viết là “xei” và sau đó dần dần được viết tắt thành x như ngày nay. 

Previous post:

Next post: