Liên Hợp Quốc sử dụng 6 ngôn ngữ chính thức trong khi họp

29/06/2011 · 1 comment - 11,366 views

in Ngôn ngữ

Sáu ngôn ngữ này là :

  • Tiếng Ả-rập (Arabic)
  • Tiếng Trung Quốc
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Pháp
  • Tiếng Nga
  • Tiếng Tây Ban Nha

Trong khi họp, các thành viên Liên Hợp Quốc có thể sử dụng bất kỳ một trong 6 thứ tiếng nói trên và lời phát biểu của họ sẽ được dịch ra 5 thứ tiếng còn lại song song với bài phát biểu. Các văn bản chính thức của Liên Hợp Quốc cũng sử dụng 6 ngôn ngữ này. Trong khi đó, tiếng Anh và tiếng Pháp được sử dụng làm ngôn ngữ làm việc đối với các thư ký của Liên Hợp Quốc. Nếu một thành viên của Liên Hợp Quốc muốn phát biểu bằng một ngôn ngữ nào đó ngoài 6 ngôn ngữ trên (ví dụ tiếng Việt), thành viên này cần chuẩn bị trước một bản dịch bài phát biểu của mình sang một trong sáu ngôn ngữ nói trên trước buổi họp.

Liên Hợp Quốc được thành lập vào năm 1945 sau thế chiến thứ 2 và hiện tại đang có 192 thành viên. Việt Nam đã gia nhập Liên Hợp Quốc vào ngày 20/9/1977. 

Previous post:

Next post: