Chưa có bất cứ bộ phim nào của Pixar lại thất bại cả …

17/05/2011 · 0 comments - 1,347 views

in Kinh tế,Phim ảnh

… thậm chí nếu không muốn nói là lãi lớn. Từ “thất bại” dường như là từ chưa bao giờ gắn với Pixar trong suốt quá trình làm phim của hãng này. Bộ phim có tỷ lệ tiền thu được trong nội địa nước Mỹ so với tiền vốn ít nhất là Monsters Inc. cũng thu được gần gấp 2 lần (255 triệu USD) so với tiền vốn bỏ ra (115 triệu USD). Trong khi đó, đối với thị trường ngoài nước Mỹ, Ratatouille cũng thu được gấp 4 lần (620 triệu USD) so với tiền vốn bỏ ra (150 triệu USD), WALL-E thu được gấp 3 lần (532 triệu USD) so với tiền vốn bỏ ra (180 triệu USD). Các bộ phim còn lại của Pixar thường thu được ít nhất là gấp 5 lần so với tiền vốn bỏ ra khi được công chiếu tại thị trường ngoài nước Mỹ.

Theo bảng thống kê trên, Pixar bỏ ra 1.2 tỷ USD để làm phim, thu đươc 2.8 tỷ USD trong thị trường nội địa Mỹ và 6.6 tỷ USD tại thị trường ngoài nước Mỹ. Quả thực đây là một thành công xứng đáng với công sức và sự sáng tạo không ngừng nghỉ của xưởng phim này. 

Previous post:

Next post: