Những kỷ lục về từ ngữ trong tiếng Anh

01/05/2011 · 1 comment - 3,793 views

in Ngôn ngữ,Vui

NO CHAOS

 • Aegilops (một loại cỏ dành cho dê ăn) là từ dài nhất trong tiếng Anh mà các chữ cái được sắp xếp theo đúng thứ tự từ A-Z.
 • Queing là từ có số nguyên âm viết liền nhau dài nhất (3 nguyên âm u, e, i)
 • Swims là từ dài nhất với cấu tạo từ đối xứng 180 độ theo trục nằm ngang
 • Stressed & Deserts là cặp từ dài nhất mà từ này đảo ngược thì sẽ ra từ kia
 • Esophagographers là từ dài nhất mà mỗi chữ cái trong đó đều xuất hiện đúng hai lần.
 • Strengths là từ dài nhất chỉ có đúng một nguyên âm (e)
 • Từ dài nhất có thể đánh máy được bằng tay trái trên bàn phím QWERTYstewardesses
 • Từ dài nhất không có bất cứ chữ cái nào được lặp lại là dermatoglyphics
 • Từ có nhiều phụ âm đứng cạnh nhau liên tiếp nhiều nhất là latchstring
 • Từ dài nhất mà cứ một nguyên âm lại đi kèm với một phụ âm là Honorificabilitudinitatibus !!!

(pix courtesy of alles-schlumpf – Under Creative Commons License) 

 • Nhathotre

  Từ này thì sao: queue

Previous post:

Next post: