Minh họa thuật toán sắp xếp nổi bọt (Bubble sort) bằng các điệu nhảy cổ truyền của Hungary

18/04/2011 · 0 comments - 4,806 views

in Toán học

Thuật toán sắp xếp nổi bọt là một trong các thuật toán phổ biến nhất với những lập trình viên mới bắt đầu sự nghiệp. Thuật toán này vận hành dựa trên việc so sánh liên tục các phần tử cạnh nhau của một mảng các số chưa được sắp xếp và cho phép phần tử nào nhẹ hơn sẽ được nổi lên trên (chuyển vị trí sang trái hoặc phải tùy theo việc muốn sắp xếp theo thứ tự tăng dần hay giảm dần). Bubble sort là thuật toán dễ triển khai nhưng cũng là một trong các thuật toán sắp xếp có hiệu suất kém nhất (độ phức tạp lên tới O(n2)). Để có thể xem minh họa về thuật toán này, bạn có thể truy cập trang Algolist (trang web chuyên minh họa về các thuật toán). Tuy vậy, có một cách hay hơn và dễ hiểu hơn để biết về thuật toán nổi tiếng (về sự đơn giản và chậm chạp) này là xem video dưới đây do các thành viên thuộc trường đại học Sapientia (Romania) trình diễn :

 

Previous post:

Next post: