Đọc sách in nhanh hơn hay đọc trên các thiết bị như iPad, Kindle, Nook… nhanh hơn?

16/04/2011 · 0 comments - 1,126 views

in Internet,Máy móc,Máy tính,Sách

Các thiết bị đọc sách như Kindle, Nook hay iPad quả thật rất tiện lợi bởi nó giúp bạn mang theo mình cả ngàn cuốn sách. Thế nhưng bù lại, theo một nghiên cứu mới đây của Jakob Nielsen, việc đọc sách trên các thiết bị điện tử sẽ làm giảm hiệu suất đọc sách của bạn. Việc đọc sách trên iPad sẽ làm giảm hiệu suất đọc sách của bạn đi gần 7% trong khi đó đối với Kindle là 10%. Bên cạnh đó, nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng việc đọc sách trên các thiết bị điện tử đặc chủng sẽ mang lại sự hài lòng gần như đọc sách in thật (6/7) trong khi đọc trên màn hình máy tính thông thường không thể mang lại cảm giác này.

Màn hình Kindle vs iPad (khi phóng to 26 lần)

Jakob Nielsen cho rằng sự khác biệt giữa 7% và 10% là không đáng kể bởi số lượng lấy mẫu nhỏ nhưng đây cũng là điều khá ngạc nhiên vì đúng ra Kindle phải mang lại cho người đọc cảm giác gần với sách hơn iPad. Trong bài báo so sánh giữa độ phân giải của Kindle và iPad (hay e-Ink và màn hình LCD thông thường), Geek đã chỉ ra rằng Kindle có độ phân giải cao hơn hẳn. Khi phóng to lên 26 lần, màn hình iPad đã bị vỡ trong khi Kindle vẫn rất mịn màng.

Tuy vậy, việc đọc sách chậm cũng chưa hẳn đã là một điều bất lợi. Ngày nay, có rất nhiều phương pháp dạy người ta đọc sách nhanh hơn nhưng điều quan trọng nhất không phải là nhanh hay chậm mà là sau khi đọc sách, bạn thu lại được điều gì. Nếu chậm mà thu được nhiều kiến thức hơn thì cũng tốt chứ sao? 

Previous post:

Next post: