Tại sao lại không có một quy tắc phát âm chung cho các từ tiếng Anh?

14/04/2011 · 2 comments - 3,404 views

in Giáo dục,Lịch sử,Ngôn ngữ

Phát âm tiếng Anh là một trong những vấn đề kinh khủng nhất khi học thứ ngôn ngữ này. Có quá nhiều quy tắc (hoặc chẳng có một quy tắc nào) cho việc phát âm và một từ cũng có thể phát âm theo nhiều cách khác nhau. Nếu dù tiếng Anh ngày nay đứng thứ 3 trong Top 10 ngôn ngữ được nhiều người sử dụng nhất trên thế giới thì trong tương lai rất có thể nó sẽ được xếp vào Top 10 ngôn ngữ được nhiều người phát âm sai nhiều nhất thế giới.

2007 - Day 165 - Word of the Day

Từ những năm 1600s các học giả đã lên tiếng phản đối về việc phát âm loạn xạ của tiếng Anh. Tuy vậy, bản thân các thứ tiếng Đức, Pháp, Latin và Hy Lạp đều có cùng một gốc nhưng việc phát âm các thứ tiếng này cũng nhiều lúc không nhất quán, tiếng Anh lại là thứ tiếng du nhập nhiều từ có gốc gác từ các ngôn ngữ này, do vậy việc phát âm lại càng thiếu nhất quán hơn.

Một mẹo cho những người học thi SAT là nhớ được gốc Latin của các từ khó trong tiếng Anh, tuy nhiên trên thực tế các từ gốc Latin này lại được mang vào nước Anh từ thế kỷ XI bởi những người … Pháp. Sau cuộc chiến Norman, Anh bị Pháp chiếm và thống trị trong một thời gian dài và kết quả là tiếng Pháp lúc đó được coi là ngôn ngữ chính thức tại nước Anh. Sau hơn 300 năm, người Anh được quay lại nói tiếng Anh thì lúc đó tiếng Anh đã bị lai với tiếng Pháp.

Trong thế kỷ XV, khi máy in xuất hiện thì lần đầu tiên sách tiếng Anh đã được đưa tới công chúng một cách rộng rãi, góp phần làm “chuẩn hóa” và cố định cách phát âm nhờ việc lặp đi lặp lại nhiều lần trên diện rộng (thông qua sách). Công nghệ in cũng đã giúp tiếng Anh thời này vớt vát lại được phần nào sự trong sáng trước sự xâm lược của tiếng Pháp. Tuy vậy, từ năm 1450 tới năm 1750, cách phát âm của tiếng Anh lại tiếp tục thay đổi (các nhà ngôn ngữ học gọi sự thay đổi này là Great Vowel Shift làm cho các nguyên âm được phát âm ngắn lại). Đây là một bước chuyển giữa tiếng Anh thời Trung Cổ và tiếng Anh hiện đại nhưng lại là một bước khiến việc phát âm tiếng Anh trở nên khó hơn vì việc phát âm thay đổi nhưng từ không thay đổi (ví dụ phát âm sheep và ship).

Tiếp theo đó, việc Anh có nhiều thuộc địa cũng khiến tiếng Anh dung nạp thêm các từ có gốc ngoại lai như từ ngôn ngữ của Ấn Độ, ngôn ngữ Anh – Mỹ … Ngày nay, số người nói tiếng Anh-Anh ít hơn số người nói tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai rất nhiều và thậm chí người Anh còn phải học để thích ứng với cách nói này khi làm việc tại các nước nói tiếng Anh không thuộc vương quốc Anh.

(pix courtesy of Jonathan_W – Under Creative Commons License) 

Previous post:

Next post: