Nước biển nhiễm phóng xạ có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn hay không?

11/04/2011 · 0 comments - 1,293 views

in Ăn uống,Sức khỏe,Vật lý

Trong tháng 4 (năm 2011) vừa qua, Nhật Bản đã ngăn chặn thành công rò rỉ phóng xạ ra biển. Vậy liệu trong trường hợp nước biển bị nhiễm phóng xạ và Nhật Bản không kịp ngăn chặn thì nó có ảnh hưởng trầm trọng tới sức khỏe của người dân hay không?

Một lượng phóng xạ 1-sievert (Sv) sẽ tăng khả năng bị ung thư của con người lên 4% (theo số liệu của các chuyên gia sức khỏe tại Renssealaer Polytechnic Institute). Nói cách khác, nếu 1000 người tiếp xúc với lượng phóng xạ có cường độ 1-sievert thì có 40 người sẽ có khả năng bị ung thư trong một lúc nào đó. Cũng theo các chuyên gia này, một người bình thường cần phải ăn uống một khối lượng là 77 triệu becquerels đồng vị Iodine phóng xạ để có thể bị nhiễm lượng phóng xạ tương đương 1-sievert.

Habanero splash

Vào ngày 23/4/2011 là ngày đo được lượng phóng xạ cao nhất trong nước biển (~ 210 đơn vị becquerels/1 lít nước) tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Sử dụng phép chia đơn giản ta thấy rằng sẽ cần phải uống gần 400.000 lít nước liên tục ngay lập tức để đạt được mức độ 77 triệu becquerels. Nếu không tính tới việc đồng vị Iodine-131 này sẽ phân rã trong vài ngày, giả sử một người uống 8 cốc nước (biển) một ngày thì họ cũng phải mất trên 500 năm để uống được hết 400.000 lít nước. Ngay kể cả khi uống hết lượng nước kỷ lục này, tỷ lệ ung thư cũng chỉ tăng lên thêm 4%.

Chính bởi những kết quả đo đạc và tính toán này, các chuyên gia sức khỏe cho rằng bạn chưa phải quá lo lắng về nước biển có nhiễm phóng xạ, trừ khi bạn có cách nào đó để uống hết lượng nước khổng lồ 400.000 lít trong vòng 1 ngày.

(pix courtesy of Tambako the Jaguar – Under Creative Commons License) 

Previous post:

Next post: