Các quốc gia/đất nước thuộc thế giới thứ 3 có phải là các quốc gia nghèo hay không?

06/04/2011 · 1 comment - 15,476 views

in Chiến tranh,Xã hội

Nhóm từ “quốc gia thuộc thế giới thứ 3″ (Third World Country) chưa từng bao giờ được sử dụng để ám chỉ rằng đó là quốc gia chưa phát triển, nghèo đói hoặc lạc hậu như mọi người vẫn từng nghĩ. Đơn giản, quốc gia thuộc thế giới thứ 3 là các quốc gia không thuộc thế giới thứ nhất (Tư bản) và cũng không thuộc thế giới thứ hai (Xã hội chủ nghĩa).

Crate full of BrickArms ordnance

Cụm từ này được sử dụng bắt đầu từ sau thế chiến thứ II khi mà hầu hết các quốc gia thuộc thế giới thứ nhất liên minh với Mỹ trong khi các quốc gia thuộc thế giới thứ hai liên minh với Liên bang Sô Viết về chính trị và kinh tế. Các quốc gia còn lại không liên minh với Mỹ hoặc Nga thì được gọi là quốc gia thuộc thế giới thứ 3. Cụm từ này được tạo ra do nhà nhân khẩu học người Pháp Alfred Sauvy trong một bài viết đăng trên tạp chí L’Observateur (Người quan sát) vào ngày 14/8/1952.

Do có khá nhiều các quốc gia chưa phát triển hoặc nghèo đói nằm trong nhóm các nước không liên minh với Mỹ hoặc Nga sau thế chiến thứ II nên gây ra sự hiểu lầm kể trên. Trên thực tế, khá nhiều quốc gia trong nhóm này tương đối phát triển như Ấn Độ, các quốc gia phía Bắc Nam Mỹ, các quốc gia vùng Vịnh…

Ngày nay, thuật ngữ “Các nước mới công nghiệp hóa” (Newly Industrialized Countries – NICs) được dùng khi để cập đến các quốc gia có trình độ phát triển cao hơn Thế giới thứ ba nhưng chưa đạt được mức độ phát triển cao như các nước thuộc thế giới thứ nhất (khối OECD). Các quốc gia này gồm: Trung Quốc, Ấn Độ, Mexico, Nam Phi, Brasil, Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan, Malaysia, Philippines và các nước Ả Rập tại Trung Đông. Để tìm hiểu thêm, bạn có thể đọc bài viết sau tại Wikipedia hoặc các tài liệu khác trên Internet liên quan tới “Third World Countries”.

(pix courtesy of Dunechaser – Under Creative Commons License) 

  • HANGSPK60

    Ý KIẾN GIẢI THÍCH CỦA BẠN VỀ THẾ GIỚI THỨ 3 CHỈ ĐÚNG TRONG THỜI KÌ CHIẾN TRANH LẠNH THÔI 

Previous post:

Next post: