Khuyến mãi hay khuyến mại, mãi dâm hay mại dâm?

04/04/2011 · 0 comments - 3,567 views

in Kinh tế

not for sale

Trong mô hình marketing mix 4P của marketing truyền thống, có một phần được gọi là Promotion. Phần Promotion này bao gồm các công cụ và hoạt động để thúc đẩy sự kết nối giữa người bán và người mua dẫn tới việc mua hàng. Việc kết nối này nhằm thực hiện 3 nhiệm vụ chính như sau :

  • Đưa lại thông tin đúng, đủ về hàng hóa cho khách hàng
  • Tăng nhu cầu mua hàng của khách hàng
  • Nêu bật sự khác biệt của mặt hàng đang bán

Cũng giống cụm marketing mix (marketing hỗn hợp), trong Promotion cũng có Promotion Mix bao gồm 7 thành tố khác nhau mà người lập kế hoạch có thể tăng giảm “liều lượng” các thành tố này để tối ưu kế hoạch Marketing và kế hoạch Promotion của mình. Các thành tố này bao gồm :

  1. Advertising : Quảng cáo
  2. Personal Selling : Bán hàng. Quá trình này thường diễn ra khi người bán và người mua có liên lạc trực tiếp với nhau về mặt hàng đang bán.
  3. Sales Promotions : Các hình thức marketing để làm tăng nhu cầu mua hàng trong lúc đang bán hàng, ví dụ như phát coupon, phát sản phẩm mẫu, tổ chức các cuộc thi liên quan tới sản phẩm …
  4. Public Relations : PR
  5. Corporate Image : Nâng cao hình ảnh doanh nghiệp để người mua tin tưởng vào thương hiệu nhiều hơn
  6. Direct Marketing : Marketing trực tiếp tới từng khách hàng, ví dụ gửi Newsletter…
  7. Exhibitions : tham gia triển lãm hoặc tài trợ cho triển lãm liên quan tới mặt hàng, thương hiệu của mình.

Từ Promotion nói chung thường hay được dịch ra là “khuyến mãi” hoặc “khuyến mại”. Theo Wikipedia, Luật Thương mại 2005 của Việt Nam ghi là “khuyến mại” và được dùng quen thuộc trong các văn bản cũng như nhiều hoạt động quảng bá của doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo nghĩa chính xác của từ Hán Việt, hoạt động này phải được gọi là “khuyến mãi” (theo nghĩa Hán Việt: mại 賣 là bán, mãi 買 là mua) tức là khuyến khích mua hàng. Còn nếu sử dụng “khuyến mại” là chỉ khuyến khích các nhân viên hoặc đại lý bán được nhiều hàng hơn và sẽ có thưởng nếu đạt doanh số.

Các công ty có hệ thống phân phối lớn (ví dụ qua siêu thị, qua cửa hàng bán lẻ…) có thể sử dụng cả hai hình thức này. Khi nói công ty sử dụng hình thức khuyến mãi có nghĩa là thực hiện các hoạt động hướng trực tiếp tới người mua cuối cùng và khuyến khích họ mua hàng (bộ phận Consumer Marketing). Nếu nói công ty sử dụng hình thực khuyến mại có nghĩa là thực hiện các hoạt động hướng tới nhân viên bán hàng, hệ thống phân phối bán được càng nhiều hàng sẽ càng được thưởng lớn (bộ phận Trade Marketing).

Cũng như vậy, mại dâm là bán dâm, còn mãi dâm là mua dâm. Việc bán dâm tại Việt Nam là bất hợp pháp và được quy định chặt chẽ trong Pháp lệnh Phòng chống mại dâm (công bố 15/4/2003). Trong đó người mãi dâm (mua dâm) sẽ bị xử phạt hành chính còn người mại dâm tùy theo mức độ phạm tội có thể xử phạt hành chính hoặc xử phạt hình sự (ví dụ như biết mình nhiễm HIV mà vẫn cố tình thực hiện bán dâm).

(pix courtesy of suttonhoo – Under Creative Commons License) 

Previous post:

Next post: