Tại sao cá voi (cá ông) lại hay bị dạt vào bờ và mắc cạn?

24/03/2011 · 0 comments - 1,117 views

in Sinh vật,Việt Nam

Hiện tượng một hoặc cả một đàn cá voi tự nhiên dạt vào bờ và mắc cạn là một trong những hiện tượng khoa học vẫn chưa giải thích được rõ ràng. Không phải bất cứ con cá voi nào dạt vào bờ cũng chết nhưng thường cá voi khi dạt vào bờ sẽ bị chết vì mất nước, vì bị nước tràn vào lỗ phun nước (blowhole) hoặc bị chết ngạt bởi chính trọng lượng nặng nề của chúng.

Humpback Whale Breach 100

Những loài cá voi dạt vào bờ thường sống ở biển theo đàn lớn. Thường trong đàn cá voi sẽ có một con cá voi hoa tiêu dẫn đường cho cả đàn và cả đàn cá voi rất tuân thủ theo hiệu lệnh của cá voi hoa tiêu. Khi cá voi hoa tiêu bị lạc đường hoặc bị ốm, chúng có thể vô tình bị mắc cạn và dẫn tới cả đàn cũng bị mắc cạn theo.

Các nhà khoa học tin rằng cá voi sử dụng từ trường của Trái Đất cộng với việc nhận biết địa hình bờ biển để định vị. Tại các vùng biển lạ, cá voi thường bị mất định hướng và hay nghĩ nhầm rằng nước sâu hơn là mức chúng tưởng. Điều này được kết luận dựa trên việc có một vài địa điểm (ví dụ như ở miền Trung Việt Nam), cá voi thường bị mắc cạn nhiều lần.

Một giả thuyết khác cho rằng chính các sóng âm thăm dò dầu khí của con người và các sóng khác phát ra tại các thiết bị ở biển khiến cho tín hiệu của cá voi bị nhiễu và dẫn tới việc chúng phán đoán sai lầm đường đi lối lại. Hàng năm tại miền Trung Việt Nam có không ít hơn 10 trường hợp cá ông (cá voi) mắc cạn và chết tại đây.

(pix courtesy of Cornforth Images – Under Creative Commons License) 

Previous post:

Next post: