Bàn phím QWERTY được phát minh ra để làm chậm tốc độ của người đánh máy?

09/03/2011 · 7 comments - 5,437 views

in Internet,Lịch sử,Máy móc,Máy tính,Điện thoại,Đồ chơi

Bàn phím dạng QWERTY là kiểu trình bày bàn phím thông dụng nhất bây giờ. Cái tên QWERTY được đưa ra theo 6 ký tự đầu tiên của hàng phím chữ trên cùng của bàn phím. Được thiết kế vào năm 1867, bàn phím dạng QWERTY đã tồn tại được hơn 100 năm cho tới nay. Một số các mẫu điện thoại ngày nay luôn tự hào rằng mình có bàn phím QWERTY nhưng trên thực tế, bàn phím này lại được thiết kế ban đầu để làm chậm đi tốc độ của người đánh máy chứ không phải giúp họ có thể bấm được nhanh hơn.

Khi thiết kế ra bàn phím này, C.L.Sholes cũng không cố tình muốn làm chậm tốc độ của người đánh máy. Trong thiết kế đầu tiên của Sholes, các chữ cái được đặt theo thứ tự abc thành hai hàng và khi thử nghiệm máy chữ với thiết kế này, các thanh kim loại đại diện cho các chữ cái trong máy chữ thường xuyên mắc kẹt vào nhau khi đánh máy nhanh, gây khó khăn cho người đánh máy. Điều này dẫn tới việc Sholes phải nghiên cứu để sắp xếp lại các chữ cái theo một thứ tự hợp lý hơn, đồng thời cũng giảm tốc độ của người đánh máy đi để các thanh kim loại không dễ bị kẹt như trước nữa. Mất hơn 5 năm để nghiên cứu cùng với Amos Densmore, anh em của người bảo trợ trong dự án này cho Sholes, họ cùng nhau xếp lại thứ tự của các chữ cái trên bàn phím thành 4 hàng và sau đó đã bán thành công phát minh của mình cho một nhà sản xuất máy chữ chuyên nghiệp, E.Remington and Sons. Remington thực hiện một vài thay đổi nhỏ (ví dụ việc đưa chữ R lên hàng chữ trên cùng thay cho dấu . đang ở đó để làm sao người ta có thể đánh được cụm từ TYPE WRITER trên cùng một hàng) và đưa ra mẫu bàn phím QWERTY gần giống với mẫu bàn phím hiện nay.

Qwerty

Trên thực tế, đây không phải là mẫu bàn phím có hiệu quả cao nhất nếu xét về tốc độ đánh máy và cũng lại không phải là mẫu bàn phím được tối ưu cho nhiều ngôn ngữ khác nhau (nghiên cứu của Sholes và Densmore hoàn toàn chỉ dựa vào tiếng Anh). Tuy vậy, với sự phát triển của máy tính cá nhân thì đây lại là mẫu bàn phím được sử dụng nhiều nhất. Một số mẫu bàn phím khác như Drovak mặc dù có hiệu suất đánh máy tốt hơn lại không phát triển được, có lẽ do người sử dụng chọn mẫu bàn phím có tính phổ biến cao hơn là chọn mẫu bàn phím có hiệu suất đánh máy cao hơn.

(pix courtesy of Xose Castro – Under Creative Commons License) 

Previous post:

Next post: