Châu Phi – châu lục duy nhất nằm trên cả 4 phần bán cầu của Trái Đất

07/03/2011 · 0 comments - 7,134 views

in Thời tiết,Địa lý

Có hai cách chia Trái Đất thành hai nửa, một cách theo trục dọc và một cách theo trục ngang như trên hình vẽ. Đường xích đạo nằm ở vĩ tuyến 0 chia Trái Đất thành hai nửa bán cầu Bắc và bán cầu Nam. Kinh tuyến gốc (Prime Meridian) chia trái đất thành hai nửa bán cầu dọc Đông và Tây.

Theo cách phân chia này, chỉ có châu Phi là châu lục duy nhất nằm ở cả 4 bán cầu. Phần Tây Bắc châu Phi bao gồm Liberia, Senegal … là phần có ít quốc gia nhất.

Nếu việc phân chia Đông Tây mang nhiều ý nghĩa về lịch sử chính trị (kinh tuyến gốc đã từng được đặt ở rất nhiều địa điểm như Paris, Rome, Stockholm, Kyoto, Mecca, Rio de Janero…) thì việc phân chia Nam Bắc lại được thể hiện rõ ràng hơn thông qua việc đảo ngược khí hậu khi đi qua đường xích đạo. Khi khí hậu tại các quốc gia ở bán cầu Bắc đang là mùa hè thì ở bán cầu Nam lại là mùa đông và ngược lại. 

Previous post:

Next post: