Sự sống có thể tồn tại được nếu thiếu nước hay không?

23/02/2011 · 2 comments - 4,927 views

in Sinh vật

Nước thì dường như xuất hiện ở khắp nơi trừ bề mặt sa mạc, thế nhưng đã có ai thử tưởng tượng xem nếu tự nhiên nước biến mất khỏi Trái Đất thì liệu mọi sự sống trên Trái Đất này có còn tồn tại hay không? Câu trả lời của NASA là không. Điều này được thể hiện rất rõ trong cách mà NASA đang đi tìm dấu vết của sự sống tại các hành tinh khác : tìm dấu vết của nước.

Theo Carl Pilcher, một trong những thành viên đứng đầu Viện sinh vật học vũ trụ (Astrobiology) của NASA, có hai lý do chính để NASA tập trung vào tìm kiếm nước khi tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh. Lý do thứ nhất, cho đến giờ nước là chất lỏng duy nhất mà chúng ta chắc chắn rằng nó có khả năng hỗ trợ sự sống. Thứ hai, nước được tạo ra từ hai nguyên tố : Hydrogen là nguyên tố phổ biến nhất trong vũ trụ và Oxygen, nguyên tố phổ biến thứ ba trong vũ trụ. Như vậy rõ ràng nước có thể xuất hiện ở nhiều nơi trong vũ trụ và có thể là khởi đầu của sự sống ngoài hành tinh.

Một vài chất lỏng khác cũng có tiềm năng để hỗ trợ sự sống như là Ammonia lỏng (NH3) có trên bề mặt của mặt trăng Titan xoay quanh sao Thổ (Saturn) hay Acid Sulfuric (H2SO4) có trong bầu khí quyển của sao Kim (Venus). Một vài các hợp chất hữu cơ như Methan lỏng (CH4) tồn tại trong các hồ của sao Titan cũng có thể đóng vai trò thay thế được cho nước. Thậm chí cũng có khả năng rằng các khí Hydrogen và Nitrogen lỏng cũng có thể thay thế cho nước, tuy vậy các khí này chỉ tồn tại ở dạng lỏng trong điều kiện nhiệt độ rất thấp và với nhiệt độ thấp như vậy thì các phản ứng hóa học lại rất khó có thể xảy ra.

Nhìn chung, cho tới nay nước vẫn là môi trường số một để phát triển và duy trì sự sống. Với các bằng chứng mới nhất về nước trên Mặt Trăng, nước trên sao Hỏa thì chúng ta có thể hy vọng rằng Trái Đất sẽ không phải là hành tinh duy nhất trong vũ trụ có sự sống.

(pix courtesy of Meredith_Farmer – Under Creative Commons License) 

Previous post:

Next post: