• Sapu

  Theo Kinh Thánh, thì khi Môse dẫn đoàn dân Ysơraen ra khỏi sứ Aicập để thóat khỏi ách nô lệ của Pharaon. Trong quá trình đó, một sự kiện sảy ra là : Người Ysơraên bị các bệnh dịch lạ, rắn cắn chết người dân rất nhiều làm đoàn dân hoang mạng lo sợ. Môse đã cho làm một con rắn bằng đồng và treo lên một cây gậy, và cậy ơn Đức Chúa Trời để làm phép lạ: hễ ai bị bệnh mà nhìn thấy con rắn ấy sẽ được lành bệnh tức khắc. Cho nên con rắn ấy được các tổ chức Y tế lấy làm biểu tượng ngày nay

 • Toanav02

  Hình
  ảnh con rắn xuất hiện ngay từ những trang đầu của sách Sáng thế (x. St
  3) và được nhắc lại trên 40 lần. Kinh Thánh trình bày về rắn với cả hai ý
  nghĩa tốt và xấu. Phần nhiều rắn mang ý nghĩa xấu, rắn được đồng hóa
  với chính Satan, thủ lãnh của ma quỉ đã dụ dỗ nguyên tổ phạm tội (x. St
  3, 1-15). Đôi khi, rắn được trình bày với ý nghĩa tốt như là biểu tượng
  của sự khôn ngoan: ” Hãy khôn ngoan như con rắn!” (Mt 10,16), rắn đồng cứu người trong sa mạc (Ds 21, 4-9).  
  Trong
  truyền thuyết Hy Lạp, Thần Chữa Bệnh có tên là Asklepios được biểu
  tượng bằng con rắn. Ngày nay, hình con rắn quấn quanh cây cột được dùng
  làm biểu tượng cho ngành Dược và ngành Y. Hai ngành khoa học nghiên cứu
  và chữa trị bệnh tật cho con người.
   
  Biểu tượng của ngành Y Dược cũng còn bắt nguồn từ một biến cố trong Kinh Thánh “con rắn đồng được giương cao” với ý nghĩa: Thiên Chúa cứu độ con người.

Previous post:

Next post: