Harry Potter đã phá hủy bao nhiêu Trường sinh linh giá trong cuộc chiến với Voldemort?

27/01/2011 · 1 comment - 6,277 views

in Người nổi tiếng,Phim ảnh

I Can't Believe That She Killed Off . . .

Theo Wikipedia thì Trường Sinh Linh Giá được Rowling định nghĩa là “một chỗ chứa mà 1 phù thủy Hắc ám có thể giấu một mảnh linh hồn hắn với mục đích đạt được sự bất tử”. Với phần của một linh hồn của một phù thủy được chứa trong đó, phù thủy đó sẽ trở nên bất tử miễn là Trường Sinh Linh Giá đó còn nguyên vẹn, thường nó được giấu ở một vị trí an toàn. Nếu cơ thể của phù thủy đó bị hủy hoại, thì một mảnh linh hồn đó sẽ được bảo quản bên trong Trường Sinh Linh Giá. Tuy nhiên, việc hủy diệt cơ thể của người tạo ra Trường Sinh Linh Giá sẽ làm cho phù thủy đó ở trạng thái sống một nửa, “tệ hơn cả một con ma đúng nghĩa”. Chúa tể Voldemort sống trong tình trạng đó khi hắn cố dùng Lời nguyền Chết chóc lên đứa bé Harry Potter và bị phản nguyền. Phép thuật liên quan đến việc tạo ra một Trường Sinh Linh Giá được xem là phép tồi tệ nhất của Nghệ thuật Hắc ám.

Một Trường Sinh Linh Giá có thể được tạo ra từ bất kì vật dụng bình thường nào, bao gồm cả cơ thể sống. Việc hủy diệt một Trường Sinh Linh Giá đi kèm với sự hủy diệt mảnh linh hồn chứa đựng trong nó, chấm dứt sự bảo vệ và hoàn trả lại trạng thái tồn tại cho người tạo ra nó. Nếu một phù thủy tạo ra nhiều hơn một Trường Sinh Linh Giá, phù thủy đó sẽ bất tử cho đến khi tất cả các Trường Sinh Linh Giá bị hủy diệt. Một khi điều đó xảy ra, phù thủy đó sẽ chết như bình thường nếu bị tử thương.

Chúa tể Voldemort là pháp sư duy nhất được nói đến chính xác là đã tạo ra một Trường Sinh Linh Giá (dù vài nhân vật khác cũng được biết đã thực hiện điều nay, và là pháp sư duy nhất được biết đã tạo ra nhiều hơn một Trường Sinh Linh Giá). Trong bài phỏng vấn gần đây, tác giả J.K. Rowling nói đến Herpo the Foul, người nói Xà ngữ và người nuôi con Tử xà Basilisk đầu tiên, là người đầu tiên tạo ra Trường Sinh Linh Giá.

Để hủy diêt được Voldermort, Harry Potter trải qua các tập khác nhau đã cùng bạn bè phá hủy 7 Trường sinh linh giá khác nhau, trong đó bản thân Harry Potter là một phần Trường sinh linh giá. Nhưng trong 7 phần này, Harry Potter chỉ thực hiện phá hủy một phần duy nhất là cuốn Nhật ký của Tom Riddle, còn lại 6 phần là do người khác (thầy Dumbledore, Ron Weasley, Hermione, Neville, Vincent Crabbe và cuối cùng là Harry Potter do chính Voldemort giết rồi lại được tái sinh).

(pix courtesy of cayusa – Under Creative Commons License) 

  • Tiendatbtt

    Ờ hén, giờ mới chú ý rằng 7 tslg do 7 người khác nhau tiêu diệt thiệt. Hary diệt nhật ký, thầy Dumbledore diệt chiếc nhẫn, Ron diệt cái vòng cổ, Hermione diệt cái cúp,  Crabbe diệt cái vương miện, Voldemort giết Harry một lần,Nevile diệt con rắn….

Previous post:

Next post: