Tiền giấy được sử dụng lần đầu tiên tại quốc gia nào?

18/01/2011 · 0 comments - 6,465 views

in Kinh tế,Lịch sử

Tiền giấy được sử dụng đầu tiên vào năm 812 sau Công Nguyên tại một quốc gia châu Á. Không quá khó để bạn đoán được đó là quốc gia nào bởi trong thời điểm đó, Trung Quốc thực sự là cái nôi của những phát minh khoa học có thể thay đổi được cả thế giới.

Tiền giấy thời nhà Tống

Tiền giấy được sử dụng đầu tiên tại Trung Quốc vào thời nhà Tống này có lẽ được dùng để … chống kẻ trộm. Thường thì khi quan thu thuế trở về từ các tỉnh, hoặc khi họ muốn vận chuyển tiền bạc từ nơi này sang nơi khác, việc chuyển tiền kim loại (các nén vàng, nén bạc) tốn công sức và quan trọng là những túi đựng đầy tiền vàng, tiền bạc sẽ dễ dàng được nhận ra bằng mắt thường. Lúc đó thì quan quân triều đình sẽ trở thành miếng mồi ngon cho lục lâm thảo khấu. Không có cách nào để chạy trốn khỏi bọn cướp hung hãn khi mình đang chở nặng vàng, bạc ngoài cách dễ nhất là không chở vàng bạc nữa và biến chúng thành tiền giấy. Tuy nhiên trong giai đoạn đầu tiên khi phát hành thì tiền giấy và tiền kim loại vẫn được sử dụng song hành cùng nhau.

Chỉ tới thời nhà Nguyên với Thành Cát Tư Hãn thì tiền giấy mới được sử dụng như là dạng tiền tệ chính. Tuy nhiên, việc in quá nhiều tiền giấy lại dẫn tới lạm phát mạnh và cuối cùng nhà Minh lại cấm không sử dụng tiền giấy và quay lại sử dụng tiền kim loại vào năm 1455. Ở châu Âu, cho tới tận năm 1660 thì đồng tiền giấy đầu tiên mới được in ra bởi tổ chức tiền thân của Ngân hàng Stockholm. Tiếp theo đó, khi các học thuyết kinh tế phát triển hơn, các nước bắt đầu sử dụng tiền giấy và chuyển dần sang chế độ phi kim bản vị

Previous post:

Next post: