Chữ cái nào được sử dụng nhiều nhất trong tiếng Anh?

17/01/2011 · 2 comments - 4,581 views

in Ngôn ngữ

Đây là fact mà bạn cần biết nếu bạn là người ham thích các trò chơi liên quan tới từ vựng bằng tiếng Anh. Đó là một nguyên âm. Hãy đoán xem đó là nguyên âm nào? A, E, O, U, I? (nguyên âm là âm mà bạn có thể nói mãi mãi cho tới khi nào bạn đứt hơi thì thôi, với phụ âm thì khi phát âm bạn bắt buộc phải ngắt hơi và ngậm mồm)

Trước hết hãy nói về phụ âm. Phụ âm được sử dụng nhiều nhất là “T”, ít nhất là “Z”. Có gần 1/2 từ tiếng Anh có chứa một trong các chữ cái “E”,”T”,”D” hoặc “S”. Và tất nhiên, “E” là chữ cái được sử dụng nhiều nhất trong tiếng Anh với tần số xuất hiện lên tới 12.7% theo nghiên cứu của các nhà khoa học. 20 từ được viết nhiều nhất trong tiếng Anh cũng đều có chứa “E”.

Việc nghiên cứu xem chữ cái nào được sử dụng nhiều nhất trong bất kỳ ngôn ngữ nào cũng giúp rất nhiều cho việc mã hóa và giải mã. Dưới đây là bảng so sánh tần suất của các chữ cái xuất hiện trong tiếng Anh được in trong cuốn Cryptological Mathematics, trong đó người đọc có thể thấy các chữ cái xuất hiện nhiều nhất và ít nhất trong ngôn ngữ này cùng tần suất xuất hiện của chúng

 

  • http://www.taitran.com TaiTran

    Một bài tập lập trình xử lý character

  • http://buzz.tl ePi.Longo

    ^^

Previous post:

Next post: