Râu/tóc sẽ mọc lại nhiều và rậm rạp hơn sau khi bị cạo bỏ?

11/01/2011 · 0 comments - 5,542 views

in Sức khỏe

Có một kinh nghiệm từ trước tới nay cho rằng râu/tóc hoặc lông tại các phần khác trên cơ thể bạn sẽ mọc lại nhiều và rậm rạp hơn sau khi bị cạo bỏ. Tuy vậy, đây hoàn toàn là một kinh nghiệm/lời khuyên sai lầm.

Where I End and You Begin

Lượng râu/tóc/lông trên cơ thể con người nói chung cùng với màu sắc và tốc độ mọc của chúng chỉ được xác định bởi số lượng nang lông. Số lượng này hầu như không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài như việc cạo nhiều hay ít. Ngoài ra, đường kính của râu/tóc nói chung cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài này. Sâu xa hơn thì số lượng, màu sắc của lông/râu/tóc đã được ấn định trong bộ gene khác nhau của mỗi người. Phần “sống” của râu/tóc/lông thực ra phần nang ở phía dưới da và phần này thì không bị ảnh hưởng bởi việc cắt/cạo bỏ các phần phía trên.

Lời khuyên sai lầm này có lẽ được đưa ra sau khi quan sát râu/tóc mới cắt đang mọc trở lại. Trên thực tế, phần râu/tóc mới mọc trở lại bao giờ trông cũng có vẻ cứng và phát triển nhanh hơn so với bình thường. Thêm nữa, phần râu/tóc khi bị cắt bởi kéo hoặc dao cạo thường bị vát ở đầu và tạo cảm giác sắc hơn so với râu/tóc mọc tự nhiên. Chính vì vậy, người ta thường có cảm giác sai lầm là râu/tóc sẽ mọc lại nhiều và rậm rạp hơn sau khi bị cạo bỏ trong khi chúng vẫn mọc với cùng một tốc độ so với trước khi cạo.

(pix courtesy of Michelle Brea – Under Creative Commons License) 

Previous post:

Next post: