Có thật sự Nostradamus có khả năng dự đoán được tương lai hay không?

24/12/2010 · 0 comments - 1,173 views

in Chiến tranh,Ngôn ngữ,Người nổi tiếng

Michel de Nostredame (thường được biết tới với cái tên Nostradamus) sống tại Pháp vào khoảng thời gian từ năm 1503 tới năm 1566. Là một người có học vấn, ông trở nên nối tiếng với cuốn sách Les Prophéties (Những lời tiên tri), một cuốn sách tuyển tập rất nhiều những lời tiên tri khác nhau được thể hiện dưới dạng thơ gồm từng đoạn 4 câu (gọi là quatrains) và được nhóm lại với nhau theo từng thế kỷ. Những lời tiên tri này tương truyền đã được viết ra khi ông ở trạng thái lên đồng.

Nostradamus

Rất nhiều người tin rằng Nostradamus có năng lực siêu nhiên và có thể dự đoán được rất nhiều sự kiện xảy ra. Trên thực tế, ngay khi còn sống thì ông đã nổi tiếng bởi tiên đoán được cái chết của vua Henry II (Pháp). Người ta bằng các cách dịch nghĩa khác nhau đã thấy trong quyển sách của ông lời tiên đoán về bom nguyên tử, về sự kiện hỏa hoạn tại London (năm 1666, xem thêm the Great Fire of London), cách mạng tại Pháp, phát kiến của Louis Pasteur và cả sự nổi dậy tàn ác của Hitler.

Một trong những lời dịch nổi tiếng nhất trong thế kỷ XX là lời tiên tri rằng sẽ có một thảm họa lớn xảy ra vào tháng 7 năm 1999 – một thảm họa trên thực tế đã … không xảy ra. Lời tiên tri đó nguyên gốc như sau :

L’an mil neuf cens nonante neuf sept mois,

Du ciel viendra un gran Roy d’effrayeur.

Resusciter le grand Roy d’Angolmois.

Avant apres Mars regner par bon heur.

The year 1999, seventh month, [or simply "sept"]

From the sky will come a great King of Terror.

To bring back to life the great King of the Mongols,

Before and after Mars to reign by good luck.

Người ta cũng nói rằng Nostradamus đã dự đoán được thảm họa tại nước Mỹ vào ngày 11/9 trong những lời sau :

The sky will burn at forty-five degrees latitude,

Fire approaches the great new city

Immediately a huge, scattered flame leaps up

When they want to have verification from the Normans.

Trên thực tế, tọa độ của NewYork là 40 độ, 42 phút vĩ độ Bắc chứ không phải 45 độ và có rất nhiều tài liệu đã thêm thắt vào câu thơ này “hai con chim bằng sắt” nhưng thực ra chúng không chứa bất kỳ lời nào liên quan tới hai con chim này. Những người chỉ trích đã cho rằng Nostradamus viết quá nhiều lời chung chung và có thể giải nghĩa bằng nhiều cách khác nhau. Thêm nữa, họ cũng cho rằng những câu tiên tri thường chỉ được giải thích sau khi sự kiện đã xảy ra và thiên về việc “ép” các lời tiên tri vào để phù hợp với các sự kiện chứ không chỉ rõ được chính xác sự kiện nào sẽ xảy ra trong tương lai. Cho dù như vậy, vẫn rất nhiều người tin rằng nhà tiên tri này đã dự đoán được chính xác nhiều sự kiện, có điều con cháu không giải thích được lời tiên tri mà thôi.

(pix courtesy of RachScottHalls – Under Creative Commons License) 

Previous post:

Next post: