Lễ Giáng Sinh đã từng bị đạo Thiên Chúa cấm tổ chức vào lúc nào?

17/12/2010 · 0 comments - 1,884 views

in Lịch sử,Tôn giáo,Vui

Dường như Lễ Giáng Sinh (Christmas) là một trong những ngày lễ vui vẻ nhất của người theo đạo. Chính bởi sự vui vẻ đó mà ngày lễ này đã lan ra cả cộng đồng những người không theo đạo Thiên Chúa. Tuy vậy, ở một số nơi, lễ Giáng Sinh đã bị cấm không được tổ chức bởi chính những người … theo đạo Thiên Chúa trong một vài thập kỷ!

Saint Knick

Vào thế kỷ XVI và XVII, đã có một cuộc chiến nổ ra giữa những người Thanh Giáo (Puritan Christian) và những theo đạo Tin lành (Protestant Christian), trong đó những người Thanh Giáo cho rằng mọi người cần phải tuân theo một cách chặt chẽ những quy tắc của tôn giáo và bất cứ lễ lạt mang lại vui vẻ cũng là tội lỗi 1. Trong cuốn sách “Shocked by the Bible“, tác giả Joe Kovacs đã cho biết rằng những người theo Thanh Giáo tại Anh và Mỹ đã gây ảnh hưởng lên chính quyền để họ thông qua đạo luật cấm tổ chức lễ Giáng Sinh. Cho tới ngày nay, hầu hết những người đang sống tại Boston đều không được biết rằng lễ Giáng Sinh đã bị cấm không được tổ chức từ năm 1659 tới năm 1681.

Tại nước Anh vào năm 1644, Nghị viện (với người Thanh Giáo chiếm chủ yếu) cũng đã ra đạo luật cấm mọi hoạt động trong lễ Giáng Sinh, bao gồm múa, hát, các trò chơi và đặc biệt là cấm uống rượu vào Lễ Giáng Sinh. Thậm chí, việc tích trữ các đồ ăn có liên quan tới ngày lễ này cũng bị coi là phạm tội. Chỉ riêng có cây thông Noel là được chấp nhận bởi nó được coi là không có ý nghĩa tôn giáo.

Phải tới những năm 1860 thì luật lệ hà khắc này mới được gỡ bỏ, tuy vậy cho tới năm 1870 vẫn có một số trường học tại Anh và Mỹ thực hiện các hoạt động thường nhật của mình vào ngày 25 tháng 12. Tuy nhiên, bước vào thời công nghiệp hiện đại thì Lễ Giáng Sinh đã được coi là một trong những ngày lễ lớn trong năm, khoảng thời gian mà mọi người ở khắp nơi tụ họp về dưới một mái nhà với gia đình lớn của mình.

1. Xin đọc thêm bài “Christmas Controversy” tại Wikipedia.

(pix courtesy of Joriel “Joz” Jimenez – Under Creative Commons License) 

Previous post:

Next post: