Kinh Thánh đã được viết bởi ai và vào lúc nào?

08/12/2010 · 1 comment - 6,116 views

in Lịch sử,Người nổi tiếng,Tôn giáo

Đây là một câu hỏi không dễ trả lời vì nó liên quan tới rất nhiều các vấn đề phức tạp trong các lĩnh vực xã hội, lịch sử và tôn giáo. Hầu hết các cuộc tranh luận đều thống nhất rằng Kinh Thánh (của đạo Thiên Chúa) ngày nay được tổng hợp bởi rất nhiều các tài liệu cổ khác nhau và nay đã bị thất lạc. Cũng có giả thuyết khác cho rằng Kinh Thánh hiện nay là bản ghi lại chính xác các sự kiện đã từng xảy ra thực sự tại đúng địa điểm được ghi trong đó. Một số giả thuyết khác cho rằng Kinh Thánh đã được “thêm thắt” dần dần qua thời gian.

120 year old Bible title page (as of 2005) American

Giả thuyết chung đồng ý rằng kinh Cựu Ước (the Old Testament) được viết và bổ sung vào khoảng thời gian từ năm 1500 tới năm 500 trước Công Nguyên. Bộ kinh của người Do Thái này đã được viết bởi nhiều người khác nhau, mỗi người có một phiên bản khác nhau (ví dụ như là của Solomon, Isaiah, Jeremiah, Ezekiel hay Daniel). Một số bản không biết rõ nguồn gốc như Genesis – sách Sáng Thế, Exodus hay Leviticus được các nhà nghiên cứu coi là đã được viết ra bởi Moses/Ezra. Kinh Tân Ước (the New Testament) được viết vào khoảng năm 50 tới 100 sau Công Nguyên. Các chương được viết thêm hoặc sửa đổi trong kinh Tân Ước so với kinh Cựu Ước được viết bởi những tông đồ đầu tiên của Jesus, những người đã đi theo Jesus như Mark, Matthew, John, Luke hoặc Paul. Trước khi đi theo Jesus những người này có thân phận rất khác nhau, ví dụ như Peter và John là ngư dân, David là vua của Isarel còn Matthew là nhân viên thu thuế.

Tổng cộng ngày nay các nhà khoa học cho rằng Kinh Thánh đã được viết bởi sự đóng góp của trên 40 người khác nhau trong suốt 1500 năm. Nếu bạn chưa biết thì Kinh Thánh cũng là cuốn sách được bán chạy nhất trong lịch sử sách in kể từ thời điểm sách được in ra cho tới tận bây giờ.

(pix courtesy of Wonderlane – Under Creative Commons License) 

  • Le Tam

    David đã chết lâu lắm khi Chúa Giê- su sinh ra. Ông ấy không phải là tông đồ của Người

Previous post:

Next post: