Có phải mọi loài động vật đều có nhiễm sắc thể X và Y hay không?

17/11/2010 · 0 comments - 3,490 views

in Sinh vật

Mặc dù chúng ta thấy rằng ngay cả cây cỏ cũng có thể có giới tính nữa là các loài động vật, tuy vậy việc xác định giới tính trong tự nhiên thì lại tương đối đa dạng và không chỉ phụ thuộc vào các nhiễm sắc thể như con người. Như chúng ta đã biết, ở người thì phụ nữ có hai nhiễm sắc thể X trong khi nam giới có một nhiễm sắc thể X và một nhiễm sắc thể Y. Trứng của phụ nữ lúc nào cũng có nhiễm sắc thể X, do vậy việc bào thai là trai hay gái phụ thuộc vào việc tinh trùng mang nhiễm sắc thể X hay mang nhiễm sắc thể Y (điều này cho thấy việc quan niệm có đẻ được con trai hay không là do phụ nữ hoàn toàn sai lầm). Không chỉ người mà tất cả các loài động vật có vú từ chuột cho tới cá voi đều sử dụng hệ nhiễm sắc thể X-Y này (một cách tổng quát, khi con cái có cặp nhiễm sắc thể giống nhau còn con đực có cặp nhiễm sắc thể khác nhau thì sẽ được gọi là X và Y).

Đối với các loài chim, cặp nhiễm sắc thể không được gọi là X và Y mà được gọi là Z và W. Một số loài côn trùng như châu chấu hay gián cũng có nhiễm sắc thể nhưng chỉ có một loại duy nhất (X). Lúc này, số lượng nhiễm sắc thể sẽ quyết định giới tính. Nếu gián mang trong nó một nhiễm sắc thể X, nó sẽ là con đực còn nếu mang hai nhiễm sắc thể X thì nó là con cái.

Các loại sinh vật khác lại có những cách khác nhau để xác định giới tính và đôi khi hoàn toàn chẳng liên quan tới nhiễm sắc thể. Giới tính của Rùa và Cá sấu phụ thuộc vào nhiệt độ lúc ấp trứng. Nếu trứng được ấp ở nhiệt độ thấp, chúng ta sẽ có những ‘chú’ Rùa, nếu ở nhiệt độ cao thì ngược lại chúng ta sẽ có ‘cô’ Rùa. Dưới đây là bảng tổng kết về nhiễm sắc thể do Science Illustrated đăng vào tháng 9/2009.

 

Previous post:

Next post: