Sự khác biệt giữa Champagne và vang nổ (sparkling wine) là gì?

10/05/2010 · 2 comments - 12,561 views

in Ăn uống,Chiến tranh,Người nổi tiếng

Cực kỳ ngắn gọn thì Champagne là vang nổ làm từ nho trắng và chỉ có vang nổ làm từ nho trắng ở vùng Champagne, đông bắc nước Pháp mới được gọi là Champagne!

Armand Champagne a.k.a. the Ace of Spades

Đó không chỉ là quy ước của những người uống rượu với nhau mà nó là luật ở châu Âu. Tất cả những nhà sản xuất rượu ở nơi khác đều không được gọi rượu của họ là Champagne kể từ năm 1891 khi các nhà sản xuất rượu nhóm họp lại với nhau ở Madrid. Cho tới năm 1919, trong Hiệp ước Versailles được ký để kết thúc chiến tranh thế giới lần thứ nhất, sự quan trọng của các chai rượu vang nổ được làm từ nho trắng tại Champagne lại một lần nữa được nhắc tới.

Tuy vậy, Mỹ chưa từng bao giờ ký vào hiệp ước Versailles mà chỉ ký hòa ước với Đức, trong hòa ước này thì chẳng đả động gì tới rượu bia cả. Do vậy ở Mỹ bạn vẫn có thể gọi thoải mái vang nổ là Champagne. Thậm chí, bạn có thể đặt tên cho hàng hóa là Champagne cũng chẳng sao. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, vang nổ đã được quảng bá là Champagne tại Mỹ nhưng giờ đây người Mỹ cũng đã quay trở lại quảng bá là “sparkling wine” chứ không gọi rượu vang trắng được làm từ nho vùng California là Champagne nữa.

Champagne có từ thời La Mã nhưng chỉ thực sự được hoàn thiện vào thế kỷ XVIII bởi Dom Perignon, một giáo sỹ dòng Benedictine. Ngày nay, nho để làm ra Champagne chủ yếu là từ Chardonnay, Pinot noir và Pinot Meunier. Hầu hết các chai Champagne ngày nay đều được dán mác “Non-vintage” có nghĩa là được pha trộn từ nho của nhiều năm khác nhau. Thường thì các loại này sẽ được pha từ 10-15% (cao hơn là 40%) rượu từ nho của các năm trước.

(pix courtesy of Brandon King – Under Creative Commons License) 

Previous post:

Next post: