Có bao giờ tiền lương lại được trả bằng muối hay không?

23/04/2010 · 0 comments - 1,636 views

in Lịch sử,Ngôn ngữ

Muối thì ở đâu chẳng có? Cứ ra ngoài biển mà lấy về ăn thôi có phải không? Nếu bạn nghĩ thế thì sai lầm rồi. Muối là thứ hàng hóa khá hiếm trong nhiều xã hội và thời kỳ khác nhau. Việc sản xuất ra muối không hề dễ dàng và diêm dân thường phải lao động khá vất vả mới đem lại cho bạn được muối ăn hàng ngày.

Shake it Baby / dancing salt

Quay trở lại với câu hỏi ở trên. Tiền lương (tiếng Anh là salary) và muối (tiếng Anh là salt) thì có quan hệ gì với nhau? Quay trở lại thời La Mã, thời đó muối rất hiếm. Mặc dù nằm ở giữa nước Ý bên bờ Địa Trung Hải nhưng không phải cư dân La Mã nào cũng có muối để ăn. Các nhà nghiên cứu cho rằng từ Salarium thời đó có nghĩa là quyền được mua muối của các binh sỹ La Mã. Một số người khác thì tranh cãi rằng Salarium có nghĩa chính là muối. Tuy vậy, cho dù mang nghĩa nào thì chắc chắn Salarium có liên quan tới sự trả công cho những người tầng lớp trên bằng muối/quyền được mua muối. Không chỉ riêng xã hội La Mã mà ngay cả các xã hội sau này vẫn rất coi trọng muối.

Chính vì vậy ngày nay tiếng Anh vẫn còn các câu thành ngữ như “the salt of the earth” nhằm chỉ một ai đó đáng kính trọng, thuộc tầng lớp trên hay “not worth your salt” để chỉ một người lười biếng, giả dối và không đáng kính trọng.

(pix courtesy of PhyrePh0x – Under Creative Commons License) 

Previous post:

Next post: