Như thế nào thì được gọi là đường Quốc lộ?

02/03/2010 · 0 comments - 7,905 views

in Du lịch

Đường Quốc lộ được coi là mạch máu liên lạc của bất kỳ đất nước nào. Hầu hết các đường Quốc lộ khi được xây dựng đều đóng những vai trò chiến lược trong sự phát triển của những nơi mà nó đi qua. Đường Quốc lộ dài nhất Việt Nam hiện nay vẫn là Quốc Lộ 1 được xuất phát từ Cửa khẩu Hữu Nghị Quan (Lạng Sơn) cho tới Năm Căn (Cà Mau) với chiều dài lên tới hơn 2300km.

Than Uyen's moutains

Theo định nghĩa thông thường nhất, đường Quốc lộ là đường nối liền giữa các Tỉnh và Thủ đô. Đối với các cung đường loại này thì điểm bắt đầu phải là Thủ đô Hà Nội (ví dụ đường 3 đi Cao Bằng, đường 5 đi Hải Phòng, đường 6 đi Điện Biên Phủ…) hoặc phải đi qua Thủ đô (ví dụ như đường 1). Nếu không nối với Thủ đô, Quốc lộ phải là đường liên tỉnh đi qua ít nhất là 3 tỉnh hoặc nối liền với cửa khẩu biên giới (ví dụ đường 7 thông sang Lào).

Hiện tại Việt Nam có gần 100 đường Quốc lộ với đường 279 (nối từ Hà Khẩu/Quảng Ninh) tới Tây Trang (Điện Biên Phủ) là đường có số hiệu lớn nhất. Quốc lộ 4 là Quốc lộ có nhiều phân nhánh nhất (4A,4B,4C,4D,4E,4G).

(pix courtesy of ePi.Longo – Under Creative Commons License) 

Previous post:

Next post: