Từ “gay” ban đầu có phải mang nghĩa là “người đồng giới” (homosexual) không?

25/02/2010 · 2 comments - 4,135 views

in Chiến tranh,Ngôn ngữ

Quay trở lại năm 1066, William vùng Normandy đã từ Pháp đánh chiếm Anh và từ đó tiếng Pháp đã được sử dụng trong giới quý tộc Anh cho tới mãi sau này. Do vậy, trong tiếng Anh có rất nhiều từ được bắt nguồn từ tiếng Pháp. “Gay” cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ khi nó được bắt đầu từ từ “Gai” trong tiếng Pháp. “Gay” xuất hiện trong tiếng Anh vào khoảng thế kỷ XII với các nghĩa “joyful”, “carefree”, “full of mirth”… và không hề mang ý nghĩa về người đồng giới.

Cho tới thế kỷ XVII, “Gay” bắt đầu có thêm nghĩa là sự đồi bại, hành vi trái đạo đức, luân lý … (immorality). Cho tới giữa thế kỷ XVII thì theo một cuốn từ điển Oxford thời này ghi lại được, “Gay” có nghĩa là “sa đà quá mức vào việc hưởng lạc và sự phung phí tiền của, thường ám chỉ tới cuộc sống đồi bại”. Đây được coi là sự mở rộng nghĩa của gốc “carefree” (thảnh thơi) ban đầu. Cho tới thế kỷ XIX thì “Gay” được dùng để chỉ các cô gái bán hoa hoặc đàn ông có quan hệ tình dục với nhiều phụ nữ (đặc biệt là gái bán hoa). Đây cũng là một sự thú vị trong ngôn ngữ học vì sau này “Gay man” không quan hệ tình dục với phụ nữ. Vào thời này thì “gay it” được hiểu tương đương với “have sex”.

day 87 *explored*

Cho tới những năm 1920 và 1930, từ “Gay” mới bắt đầu có nghĩa ám chỉ những người đàn ông có quan hệ tình dục với những người đàn ông khác (và chỉ là đàn ông chứ không phải phụ nữ). Thời này cũng có từ “gey cat” để chỉ các cậu bé đồng giới. Tới năm 1955, từ “Gay” mới được dùng chính thức để chỉ những người đồng giới nam. Vào lúc này, những người đồng giới nữ được gọi là lesbian thay vì gay.

Ngoài ra, từ “gay” hiện nay còn có một nghĩa tương đương với điều xuẩn ngốc, dớ dẩn. Ví dụ, khi nói “The movie is so gay”, câu này hoàn toàn không mang nghĩa ám chỉ bộ phim có các cảnh đồng giới mà có ý nghĩa là bộ phim này thật dớ dẩn. Ý nghĩa này được dùng cả ở trong tiếng Anh – Anh lẫn Anh – Mỹ thông dụng.

(Đọc thêm : Straight Dope)

(pix courtesy of Photomish Dan – Under Creative Commons License)
 

Previous post:

Next post: