Dân gian ta có câu “Tháng ba mùng tám” là chỉ ngày nào?

13/02/2010 · 1 comment - 6,508 views

in Ăn uống,Ngôn ngữ,Người nổi tiếng,Thành ngữ - Tục ngữ,Việt Nam

Sleeping home-less man

Thành ngữ “Tháng ba mùng tám” hay “Tháng ba ngày tám” trong dân gian không phải là ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3. Nguyên Hồng trong Sóng Gầm đã từng viết :

Tháng ba ngày tám nhà quê đương kéo đi ăn xin nhan nhản ngoài tỉnh kia kìa

Nguyễn Đình Thi trong Vỡ bờ cũng viết :

Tháng ba ngày tám đủ mặt những gia đình nghèo đói trong cái xóm Đuổi. Kẻ đến “bà chủ” xin vay, người đến bà chủ xin khất mong mùa sau thóc lúa được giá hơn

Đọc đến đây chắc bạn cũng đoán ra tháng ba mùng tám là chỉ tháng ba và tháng tám âm lịch, tháng giáp hạt của bà con đồng bằng Bắc Bộ. Thường thì vụ tháng ba đói hơn vụ tháng tám nên mới có câu tục ngữ như sau :

Tháng tám đói qua, tháng ba đói chết

Tháng tám chưa qua, tháng ba đã tới

Có thể bạn thắc mắc rằng tại sao tháng tám nhưng trong câu này lại được nói là “mùng/ngày tám”. Việc biến tháng sang ngày là để theo đúng nguyên tắc ứng đối tháng/ngày, ba/tám.

(pix courtesy of ePi.Longo – Under Creative Commons License) 

  • Baohung_mar

    cái này lạ wá ak, mới đọc thấy lần đầu tiên

Previous post:

Next post: