AM và PM có nghĩa là gì?

10/02/2010 · 3 comments - 93,034 views

in Máy móc,Ngôn ngữ

Trong đồng hồ điện tử và ngay cả trên máy tính cũng như điện thoại di động, bạn rất hay nhìn thấy ký hiệu AM và PM. Một số người đoán rằng AM và PM có nghĩa là “After Midnight” và “Past Midday” bởi AM là giờ buổi sáng và PM là giờ tính từ sau buổi trưa tới nửa đêm.

Tuy vây, AM và PM tuy đúng là có ý nghĩa như trên nhưng lại xuất phát từ tiếng Latin. AM được viết tắt từ cụm “Ante Meridem” (Before Midday) và PM thì được viết tắt từ cụm “Post Meridem” (After Midday). AM và PM được dùng trong tiếng Anh bắt đầu từ thế kỷ XVII.

Hệ thống AM và PM đôi khi cũng tạo ra những điều có vẻ buồn cười khi chuyển từ 11 AM (11 giờ sáng) sang 12 PM (12 giờ trưa) ở một số đồng hồ điện tử thông dụng.

(pix courtesy of Menage a Moi – Under Creative Commons License) 

  • Hmtrung90

    Thanks!

  • trong

    meridiem chứ không phải là meridem.

  • Victoria Pham

    chuẩn quá pn

Previous post:

Next post: