Từ “Happy Hour” được xuất phát từ đâu?

04/02/2010 · 0 comments - 3,104 views

in Ăn uống,Kinh tế,Lịch sử,Vui

Martini & light

Ngày nay, Happy Hour là một thuật ngữ Marketing được thường được sử dụng trong các nhà hàng ăn uống. Vào giờ Happy Hour (thường là từ 4 giờ chiều tới 7 giờ tối nhưng có thể thay đổi tùy từng nhà hàng), đồ uống sẽ được khuyến mại hoặc tặng không để khuyến khích khách hàng tới nhà hàng vào giờ đó.

Tuy vậy, thuật ngữ này lúc đầu không phải là một thuật ngữ Marketing mà được sử dụng ở trong Hải quân Mỹ vào những năm thuộc thập niên 1920. Đầu tiên, từ này được dùng để chỉ khoảng thời gian giải trí đã được xếp lịch của lính hải quân (thường là đấu vật hoặc boxing). Giờ giải trí này rất quan trọng đối với lính thủy bởi họ phải lênh đênh trên biển dài ngày và không có điều kiện tiếp xúc với cộng đồng cũng như các hình thức giải trí thông thường. Sau đó dần dần từ “Happy Hour” được lan ra tới cộng đồng dân chúng. Trong thời điểm từ năm 1919-1933, Mỹ cấm không được buôn bán rượu và “Happy Hour” bắt đầu lan tới các nhà hàng, quán xá như một cách nói tránh đi của việc uống rượu.

(pix courtesy of ePi.Longo – Under Creative Commons License) 

Previous post:

Next post: